Nguyễn Huế

• Designer có 8 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế sáng tạo và truyền thông.

• Thạc sĩ – giảng viên – trưởng ngành đồ họa khoa mỹ thuật ứng dụng, trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà nội.

• Phó chủ nhiệm clb thiết kế trẻ HUBT.

• Đã làm việc tại các dự án lớn của các đơn vị: Hipt, Vitex, Bao Minh JCS, trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội.