Khóa học lẻ

Photoshop

Thành thạo công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp

Xem thêm 

Premiere

Biên tập và dựng video theo cách chuyên nghiệp

Xem thêm 

Illustrator

Thành thạo công cụ thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp

Xem thêm 

Quay phim

Thành thạo công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp

Xem thêm  

Mỹ thuật người lớn

Biên tập và dàn dựng video theo cách chuyên nghiệp

Xem thêm  

Mỹ thuật trẻ em

Thành thạo công cụ thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp

Xem thêm  

Giảng viên

Nguyễn Huế

Giảng viên Đồ họa

Lê Trung Kiên

Giảng viên Đồ họa

Nguyễn Quốc Phương

Giảng viên Quay phim

Vũ Tuấn Anh

Giảng viên Dựng phim

sản phẩm của học viên

Cảm nhận học viên

Nhận tư vấn miễn phí từ chúng tôi

đăng ký ngay